B2B Etkileşimli Modüller

B2B Etkileşimli Modüller

“Business to Business”, Türkçesiyle “Şirketten Şirkete” kavramı şirketlerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri pazarlama veya satış uygulamalarını ifade eden kısa tanımdır. B2B alanında faaliyet gösteren şirketler, temel olarak birbirlerinin sunduğu hizmetleri iyileştirme prensibi ile çalışır.

Bize de bekleriz

Çayın demi, kahvenin hatrı vardır. ofisimizde laf lafı açar :)